> Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2082) Gmina Komańcza ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok od 1 listopada 2022 roku na 1 ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Komańcza wynosi - 11 570,94 zł
  2. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza wynosi - 77, w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych - 1,66
  3. Najbliższą gminą, o której mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy jest Gmina Bukowsko.

Data wytworzenia: 2022-10-19
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-02 14:24:47
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 240