> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 26 września 2022 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (projekt I).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy (projekt II).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Sanok (projekt III).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt IV).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (projekt V).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt VI).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie woli ustanowienia służebności gruntowej w miejscowości Rzepedź.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2263 R Nowy Łupków przez wieś do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/322/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Komańcza.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2022-09-22
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-23 13:27:06
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 175