> Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. (t.j. Dz.U.2021.1930 z późn. zm.) Gmina Komańcza ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok od 1 września 2022 roku na 1 ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Komańcza wynosi – 10 443,79 zł
  2. Statystyczna liczba dzieci według SIO na dzień 30 września 2021r. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza wynosi – 77, w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 2
  3. Najbliższą gminą, o której mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy jest Gmina Bukowsko.

Data wytworzenia: 2022-08-31
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-12 13:05:45
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 243