> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 30 sierpnia 2022 roku o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego (projekt I).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt II).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt III).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (projekt IV).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Komańcza na lata 2022-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/334/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego – dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Komańcza w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Data wytworzenia: 2022-08-24
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2022-08-24 21:19:24
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 307