> Ogłoszenie komisja ds. Budżetu

Ogłoszenie komisja ds. Budżetu


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
  3. absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2021 r.,
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu sanockiego na realizacje zadania,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
  6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza,
  7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza,
  8. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący
KOMISJI DS. BUDŻETU

Jarosław Dołżycki


Data wytworzenia: 2022-06-15
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-15 18:13:10
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 246