> Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. (t.j. Dz.U.2021.1930 z późn. zm.) Gmina Komańcza ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok od 1 maja 2022 roku na 1 ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Komańcza wynosi - 10 055,29 zł
  1. Statystyczna liczba dzieci według SIO na dzień 30 września 2021r. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza wynosi - 77, w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych - 2
  1. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi od 1 maja 2022 roku wynosi: dla szkoły podstawowej - 1,736.
  1. Najbliższą gminą, o której mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy jest Gmina Bukowsko.

Data wytworzenia: 2022-04-29
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-29 11:21:16
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 227