> Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. (t.j. Dz.U.2021.1930 z późn. zm.) Gmina Komańcza ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok na 1 ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Komańcza wynosi – 7 917,81 zł
  1. Statystyczna liczba dzieci według SIO na dzień 30 września 2021r. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza wynosi – 77, w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych - 2
  1. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi wynosi: dla szkoły podstawowej – 1,420.
  1. Najbliższą gminą, o której mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy jest Gmina Bukowsko.

Data wytworzenia: 2022-01-18
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-25 23:24:53
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 401