projekty

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Komańczy

Projekt pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Komańczy” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – poddziałanie 19.2…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Wpływ na ochronę środowiska poprzez wykonanie i montaż toalety publicznej

Projekt pn.: „Wpływ na ochronę środowiska poprzez wykonanie i montaż toalety publicznej” realizowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...
03/12/2020

Projekt Polska - Słowacja

13 marca 2020 r. było podpisano porozumienie o dofinansowaniu mikroprojektu „Kroki życia na granicy”, w ramach którego w wiosce Palota…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...
24/11/2020

Informacje dotyczące roślin posadzonych na nasypie kolejowym w Komańczy w ramach projektu: Ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację nasypu kolejowego na terenie Komańczy.

Informacje dotyczące roślin posadzonych na nasypie kolejowym w Komańczy w ramach projektu: Ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...
24/11/2020

Konkurs Plastyczny

W ramach projektu „Ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację nasypu kolejowego na ternie Komańczy” ogłoszony został konkurs…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...
05/10/2020

Ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację nasypu kolejowego na ternie Komańczy

Ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację nasypu kolejowego na ternie Komańczy

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...