2023-09-13 10:37:16

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. TURZAŃSK


Informujemy, że zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości TURZAŃSK na działkach nr 386, 387/2, 388.

Zobacz również


Zawiadomienie o Czasowym Zamknięciu Drogi Gminnej w Miejscowości Smolnik.

Gmina Komańcza informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi położonej na działkach o nr ewid. 203/2, 233/1,…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

KOMUNIKAT

Zawiadomienie o czasowym zamknięciu drogi gminnej w miejscowości SMOLNIK

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...