2023-09-13 10:37:16

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. TURZAŃSK


Informujemy, że zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości TURZAŃSK na działkach nr 386, 387/2, 388.

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...