2020-12-29 08:55:38

RARR - "Dostępna praca"


Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożony

e-mapa

regionalny system ostrzegania

geoportal

KRUS

KOWR

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ARiMR

Zobacz również