2023-08-18 12:10:42

Nowy krzyż stanął na dawnym cmentarzu greckokatolickim w WOLI MICHOWEJ.


11 sierpnia br. nastąpiło poświęcenie krzyża na dawnym cmentarzu greckokatolickim w WOLI MICHOWEJ.

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...