2023-06-06 09:39:58

Zapisy na warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach Uniwersytetu Samorządności


20 czerwca 2023 r. startują pierwsze zajęcia edukacyjne organizowane przez Gminę Bukowsko w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Celem projektu jest poszerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy samorządowo-obywatelskiej, ekologiczn

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...