Co z rewitalizacją Leśnej Kolejki Wąskotorowej w Gminie Komańcza ?


W ostatnim czasie odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji „Torem Osławy” celem omówienia bieżących spraw związanych z rewitalizacją leśnej kolejki wąskotorowej. ”Fundacja Torem Osławy” - klaster lokalnych organizacji tj. Stowarzyszenie ...

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...