Co z rewitalizacją Leśnej Kolejki Wąskotorowej w Gminie Komańcza ?


W ostatnim czasie odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji „Torem Osławy” celem omówienia bieżących spraw związanych z rewitalizacją leśnej kolejki wąskotorowej. ”Fundacja Torem Osławy” - klaster lokalnych organizacji tj. Stowarzyszenie ...

Zobacz również


Dofinansowanie do termomodernizacji dla budynków zbiorowego zamieszkania

Dofinansowanie do termomodernizacji dla budynków zbiorowego zamieszkania

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Przebudowa drogi w m. KULASZNE

Informujemy, że zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 160/5, 264/2, 160/3, 151, 245 w KULASZNEM.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Wizyta przedstawicieli Gminy JAŚLISKA

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność gościć w Urzędzie Gminy Komańcza Pana Wójta Gminy Jaśliska Adama DAŃCZAKA wraz z Panią Wójt…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...