2022-04-20 07:37:24

Wójt Gminy Komańcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku


Wójt Gminy Komańcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku

Zobacz również


Dofinansowanie do termomodernizacji dla budynków zbiorowego zamieszkania

Dofinansowanie do termomodernizacji dla budynków zbiorowego zamieszkania

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Przebudowa drogi w m. KULASZNE

Informujemy, że zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 160/5, 264/2, 160/3, 151, 245 w KULASZNEM.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Wizyta przedstawicieli Gminy JAŚLISKA

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność gościć w Urzędzie Gminy Komańcza Pana Wójta Gminy Jaśliska Adama DAŃCZAKA wraz z Panią Wójt…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...