Wysoczany


Wysoczany to wieś leżąca na północnym krańcu Gminy Komańcza. Osada ta powstała na lewym brzegu Osławy.
Początki wsi sięgają pierwszej połowy XV wieku. Pierwsza wzmianka na temat Wysoczan pojawia się już w dokumentach z 1424 roku, jednak właściwy akt lokacyjny pochodzi z XVI wieku. Wydany został przez Mikołaja Herburta Odnowskiego na prawie wołoskim w 1539 roku. W 1589 roku przy wsi powstał przysiółek nazwany Kożusznem. Natomiast w roku 1872 poprowadzono przez teren miejscowości linię kolejową biegnącą do strategicznej dla Austro-Węgier pod względem wojskowym "Twierdzy Przemyśl".

Po wybuchu I wojny światowej, w pierwszych jej latach, toczyły się tu ciężkie walki pomiędzy wrogimi armiami: austriacką i rosyjską. Niechlubną pamiątką po nich jest cmentarz wojenny leżący nad Wólką Kożuszne. Po zakończeniu wojny Wysoczany przystąpiły do Republiki Komańczańskiej.

W chwili zakończenia II wojny światowej nie był to rejon spokojny - w okolicach wsi działały jeszcze oddziały UPA. Do likwidacji ukraińskich nacjonalistów skierowano 26 marca 1946 roku 34 pododdział PSB. Wpadł on jednak w zasadzkę zorganizowaną przez przebywającą w lasach okalających Wysoczany sotnię. W wyniku starć poległo wówczas 30 żołnierzy w tym trzech oficerów.
Ludność rusińska zamieszkała w Wysoczanach została wysiedlona w ramach "Akcji Wisła" na tereny dzisiejszej Ukrainy bądź na Ziemie Odzyskane.

We wsi stała filialna cerkiew prawosławna wzniesiona w 1805 pw. św. Paraskewii. Została zniszczona podczas działań wojennych w 1944 roku. Na początku lat 90-tych powstała nowa greckokatolicka świątynia pw. św. Paraskewii.
Obecnie w Wysoczanach działa stadnina koni huculskich oraz kilka gospodarstw agroturystycznych.