Sprzeciw wszelkim zmianom prawnym, mającym na celu ograniczenie decyzyjności lokalnych samorządów, w sprawie poszerzenia i utworzenia parków narodowych


Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza, która odbyła się 27 lutego 2024 r. Radni przegłosowali projekt uchwał wyrażający KATEGORYCZNY SPRZECIW wobec decyzji z dnia 8 stycznia 2024 r. podjętej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również


Komunikat

Rozpoczęcie prac na składowisku odpadów w Radoszycach

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Pożegnalna sesja nadzwyczajna Rady Gminy Komańcza

W dniu odbyła się ostatnia w kadencji 2018-2024 sesja nadzwyczajna Rady Gminy Komańcza. Była to okazja do wręczenia Radnym i…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Bezpieczeństwo i Odporność na trudne czasy

Bezpieczeństwo i Odporność na trudne czasy

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...