Spotkanie w sprawie utworzenia podmiotów ekonomii społecznej


W Urzędzie Gminy Komańcza odbyło się spotkanie zainteresowanych mieszkańców z organizacjami pozarządowymi, które na terenie gminy KOMAŃCZA z sukcesem poprowadzą spółdzielnie pracy.

Zobacz również


Komunikat

Rozpoczęcie prac na składowisku odpadów w Radoszycach

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Pożegnalna sesja nadzwyczajna Rady Gminy Komańcza

W dniu odbyła się ostatnia w kadencji 2018-2024 sesja nadzwyczajna Rady Gminy Komańcza. Była to okazja do wręczenia Radnym i…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Bezpieczeństwo i Odporność na trudne czasy

Bezpieczeństwo i Odporność na trudne czasy

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...