2024-02-14 13:49:39

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.


Wójt Gminy Komańcza na podstawie § 5 Uchwały nr XX/82/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Komańcza, ogłasza iż w okresie od dnia 28 lutego 2024 r. do dnia

Zobacz również


Komunikat

Rozpoczęcie prac na składowisku odpadów w Radoszycach

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Pożegnalna sesja nadzwyczajna Rady Gminy Komańcza

W dniu odbyła się ostatnia w kadencji 2018-2024 sesja nadzwyczajna Rady Gminy Komańcza. Była to okazja do wręczenia Radnym i…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Bezpieczeństwo i Odporność na trudne czasy

Bezpieczeństwo i Odporność na trudne czasy

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...