Kolejne inwestycje drogowe w gminie KOMAŃCZA


Ponad 7 milionów złotych z Polskiego Ładu gmina KOMAŃCZA wyda na ważne inwestycje dla mieszkańców.

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...