Prace gospodarcze na terenie gminy KOMAŃCZA


Od początku sezonu wiosennego br. kontynuujemy prace gospodarcze na terenie gminy.

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...