Seminarium Naukowe poświęcone rozważaniom nad Wezwaniem III roku Wielkiej Nowenny.


Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w KOMAŃCZY - Seminarium Naukowe poświęcone rozważaniom nad Wezwaniem III roku Wielkiej Nowenny. Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy 23.09.2023 r.

Zobacz również


Zapomniane nekropolie Wielkiej Wojny

Zapomniane nekropolie Wielkiej Wojny

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Łemkowskie krywulki

Filmowa opowieść o tym, skąd wywodzą się i jak powstają łemkowskie krywulki z okolic KOMAŃCZY.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Zimowe utrzymanie dróg

Podmioty odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy KOMAŃCZA w sezonie 2023/2024.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...