Seminarium Naukowe poświęcone rozważaniom nad Wezwaniem III roku Wielkiej Nowenny.


Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w KOMAŃCZY - Seminarium Naukowe poświęcone rozważaniom nad Wezwaniem III roku Wielkiej Nowenny. Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy 23.09.2023 r.

Zobacz również


Harmonogram zebrań wiejskich wybór sołtysów i rad sołeckich 2024 roku

Harmonogram zebrań wiejskich wybór sołtysów i rad sołeckich 2024 roku

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

25 maja 2024 r. o godz. 13:00 w Rzepedzi

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Budowa mostów w m. SMOLNIK

W SMOLNIKU trwa montaż dźwigarów na wcześniej wykonanych przyczółkach mostów na rzece Osława i na potoku Smolniczek w ciągu drogi…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...