2023-09-14 13:17:51

Interwencje Aktualności: wilki i niedźwiedzie


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odnotowuje coraz więcej incydentów związanych z atakami dzikich zwierząt chronionych.

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...