2023-08-21 09:23:05

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Jesionowa w m. KOMAŃCZA


Informujemy, że zakończono prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na Osiedlu Jesionowa w KOMAŃCZY.

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...