2023-08-03 13:08:36

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego - Turystyczne Bieszczady - na Lata 2022-2030


Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na Lata 2022-2030

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...