2023-07-28 13:46:39

Informacja w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.


W związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023r. znak WPN.082.1.12.2022.KCh.52 dotyczącym sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...