Informacja w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.


W związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023r. znak WPN.082.1.12.2022.KCh.52 dotyczącym sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura

Zobacz również


Budowa mostów w m. SMOLNIK

W SMOLNIKU trwa montaż dźwigarów na wcześniej wykonanych przyczółkach mostów na rzece Osława i na potoku Smolniczek w ciągu drogi…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Rekultywacja składowiska odpadów w RADOSZYCACH

W RADOSZYCACH w gminie KOMAŃCZA rozpoczęła się rekultywacja składowiska odpadów.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi - PONIEDZIAŁEK 20 MAJA 2024 r. godz. 9:00-15:00

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...