Informacja w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.


W związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023r. znak WPN.082.1.12.2022.KCh.52 dotyczącym sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura

Zobacz również


Diagnozy problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym - ankieta

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Diagnozy problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym. Zespół Interdyscyplinarny w Komańczy zwraca się…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Warsztaty chlebowe w SMOLNIKU

Chyża Wiesi i Bogdana ABLEWSKICH Bieszczadzkie Smaki w SMOLNIKU to nie tylko miejsce gdzie można zakupić oryginalne nalewki

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...