W WOLI MICHOWEJ trwa Harcerska Akcja Letnia


Obozowym życiem tętni bieszczadzka stanica w WOLI MICHOWEJ. Wakacje pod namiotami spędzają tu harcerze z krośnieńskiego hufca. Każdy dzień rozpoczynają porannym apelem, a kończą capstrzykiem. Zdobywają tu kolejne sprawności harcerskie i odpoczywają.

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...