Prace porządkowe przy cerkwi w m. SMOLNIK


Grupa ochotników z Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów pod nadzorem phm. Weroniki ZAWISZA wykonała prace porządkowe przed Cerkiewką św. Mikołaja w SMOLNIKU. Harcerze wykosili część cmentarza przed cerkwią, oczyścili i poprawili fragment...

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...