Zbiórka na sztandar dla Gminy KOMAŃCZA


To już postanowione – będzie sztandar Gminy KOMAŃCZA! Rada Gminy Komańcza uchwałą Nr XXXIII/268/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia herbu i symboli Gminy Komańcza oraz zasad ich używania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra...

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...