Zbiórka na sztandar dla Gminy KOMAŃCZA


To już postanowione – będzie sztandar Gminy KOMAŃCZA! Rada Gminy Komańcza uchwałą Nr XXXIII/268/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia herbu i symboli Gminy Komańcza oraz zasad ich używania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra...

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...