Prace gospodarcze na terenie gminy KOMAŃCZA


Od początku sezonu wiosennego br. kontynuujemy prace gospodarcze na terenie gminy. W oparciu o ustalony harmonogram robót są realizowane zadania przez Pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w SZCZAWNEM...

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...