Budowa ogrodzenia na cmentarzu cholerycznym w m. SMOLNIK


Zakończyły się wstępne prace nad rewitalizacją cmentarza ofiar epidemii cholery w SMOLNIKU. Grupa ochotników z Hufca ZHP Jędrzejów - Chorągiew Kielecka oraz Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP im Olgi i Andrzeja Małkowskich okorowała pnie drzew...

Zobacz również


Diagnozy problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym - ankieta

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Diagnozy problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym. Zespół Interdyscyplinarny w Komańczy zwraca się…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Warsztaty chlebowe w SMOLNIKU

Chyża Wiesi i Bogdana ABLEWSKICH Bieszczadzkie Smaki w SMOLNIKU to nie tylko miejsce gdzie można zakupić oryginalne nalewki

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...