Budowa ogrodzenia na cmentarzu cholerycznym w m. SMOLNIK


Zakończyły się wstępne prace nad rewitalizacją cmentarza ofiar epidemii cholery w SMOLNIKU. Grupa ochotników z Hufca ZHP Jędrzejów - Chorągiew Kielecka oraz Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP im Olgi i Andrzeja Małkowskich okorowała pnie drzew...

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...