Historia Gminy KOMAŃCZA na zdjęciach lotniczych z 1944 r.


Film przedstawiający porównanie zdjęć lotniczych wykonanych przez Luftwaffe w 1944 roku z aktualnymi zdjęciami lotniczymi. Dzięki temu można zobaczyć, jak bardzo zmienił się krajobraz gminy Komańcza i okolic w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...