2023-06-13 07:46:51

Informacja Grant PPGR


Zgodnie z regulaminem konkursu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz procedurą monitorowania efektów projektu Urząd Gminy Komańcza...

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...