Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m. RZEPEDŹ Wieś


Informujemy, że zakończyły się prace przy budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w RZEPEDZI Wsi. W ramach robót przygotowano teren pod budowę poprzez zdjęcie warstwy humusu i darniny, wykonano nasypy, posadowiono kolumbarium na podbudowie z....

Zobacz również


Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż przystępuje do realizacji Operacji własnej ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż przystępuje do realizacji Operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Ostatni przejazd starym mostem przez rzekę Osława

Ostatni przejazd starym mostem przez rzekę Osława

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...