Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m. RZEPEDŹ Wieś


Informujemy, że zakończyły się prace przy budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w RZEPEDZI Wsi. W ramach robót przygotowano teren pod budowę poprzez zdjęcie warstwy humusu i darniny, wykonano nasypy, posadowiono kolumbarium na podbudowie z....

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...