Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m. RZEPEDŹ Wieś


Informujemy, że zakończyły się prace przy budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w RZEPEDZI Wsi. W ramach robót przygotowano teren pod budowę poprzez zdjęcie warstwy humusu i darniny, wykonano nasypy, posadowiono kolumbarium na podbudowie z....

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...