Wizyta Starosty Sanockiego


Ostatnio mieliśmy przyjemność gościć Pana Wicestarostę Powiatu Sanockiego Janusza CECUŁĘ. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z nadaniem sztandaru Gminie KOMAŃCZA. Ponadto poruszono inne kwestie tj. przebudowa mostu w miejscowości...

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...