INTERWENCJE AKTUALNOŚCI: walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Komańcza


Gmina KOMAŃCZA walczy o fundusze na remonty dróg. Mieszkańcy zgłaszają problem z brakiem połączeń autobusowych i niezbędnej infrastruktury na terenach wiejskich. To przeszkadza w rozwoju turystyki w terenach, gdzie mogłaby stać się motorem...

Zobacz również


Dofinansowanie do termomodernizacji dla budynków zbiorowego zamieszkania

Dofinansowanie do termomodernizacji dla budynków zbiorowego zamieszkania

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Przebudowa drogi w m. KULASZNE

Informujemy, że zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 160/5, 264/2, 160/3, 151, 245 w KULASZNEM.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Wizyta przedstawicieli Gminy JAŚLISKA

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność gościć w Urzędzie Gminy Komańcza Pana Wójta Gminy Jaśliska Adama DAŃCZAKA wraz z Panią Wójt…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...