Przebudowa drogi gminnej w m. KOMAŃCZA


Zakres prac obejmował roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej a następnie rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego, rozebranie i złożenie nawierzchni z kostki betonowej – 25m2. Następnie roboty ziemne obejmowały wykonanie...

Zobacz również


Zapomniane nekropolie Wielkiej Wojny

Zapomniane nekropolie Wielkiej Wojny

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Łemkowskie krywulki

Filmowa opowieść o tym, skąd wywodzą się i jak powstają łemkowskie krywulki z okolic KOMAŃCZY.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Zimowe utrzymanie dróg

Podmioty odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy KOMAŃCZA w sezonie 2023/2024.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...