Bezpieczna Gmina w Strefie Nadgranicznej


Gmina Komańcza podejmuje starania odnośnie projektu budowy systemu monitoringu wizyjnego. W tym celu w Urzędzie Gminy Komańcza odbyło się spotkanie z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Sanoku ppłk Pawłem LUBIEŃSKIM oraz ppor. Witoldem RAJCHEL.

Zobacz również


Ogłoszenie o konkursie Wójt Gminy Komańcza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepedzi

Ogłoszenie o konkursie Wójt Gminy Komańcza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepedzi

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Czasowe zamknięcie drogi gminnej w m. SMOLNIK

ZAWIADOMIENIE O CZASOWYM ZAMKNIĘCIU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIK

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Społeczna akcja sadzenia lip z okazji Jubileuszu 500-lecia CZYSTOGARBU

Społeczna akcja sadzenia lip z okazji Jubileuszu 500-lecia CZYSTOGARBU

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...