OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023


Gmina Komańcza/Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy przystąpiła do programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023! Na realizację zadania Gmina Komańcza otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 16 605,00 zł...

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...