U W A G A – rozszerzone plany zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000


Informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie podjęła działania mające na celu przygotowania ROZSZERZONEGO projektu ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Dorzecze Górnego Sanu PLH180021....

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...