Wójt Gminy Komańcza podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały na 2023 rok


Wójt Gminy Komańcza podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na rok 2024" w celu realizacji obowiązku ...

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...