2023-02-03 08:40:42

Wspólnie dla drogi Rzepedź - Turzańsk - Kalnica – Mchawa


W ostatnim czasie  w Urzędzie Gminy KOMAŃCZA odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy z Członkami Zarządu i Radnymi Powiatu Sanockiego oraz władzami Miasta i gminy ZAGÓRZ. W spotkaniu uczestniczył Starosta POWIATU SANOCKIEGO Stanisław Chęć, ...

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...