Trasa kurierska ZWZ - AK kryptonim LAS - pod redakcją Krystyny CHOWANIEC


W czasie autorskiego spotkania z młodzieżą i mieszkańcami Komańczy pani Krystyna CHOWANIEC podkreślała, jak wielką rolę w historii trasy kurierskiej ZWZ AK Las odegrało Podkarpacie i jego bohaterscy mieszkańcy. Nauczycielka historii zgłębiała temat..

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...