2022-10-25 17:43:24

Prace gospodarcze w NOWYM ŁUPKOWIE oraz WOLI MICHOWEJ


Informujemy, że zakończyły się prace estetyzujące przy „pierwszym rondzie” w Bieszczadach oraz przy drodze gminnej przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Świętego Piotra i Pawła w miejscowości Nowy Łupków. Dodatkowo utwardzony został plac parkingowy....

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...