2022-10-25 17:43:24

Prace gospodarcze w NOWYM ŁUPKOWIE oraz WOLI MICHOWEJ


Informujemy, że zakończyły się prace estetyzujące przy „pierwszym rondzie” w Bieszczadach oraz przy drodze gminnej przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Świętego Piotra i Pawła w miejscowości Nowy Łupków. Dodatkowo utwardzony został plac parkingowy....

Zobacz również


Uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej nr 897 w WOLI MICHOWEJ oraz ronda „Marszałkowskiego” w CISNEJ

23 listopada br. uroczyście otwarto drogę wojewódzką nr 897 w WOLI MICHOWEJ, która łączy Karpaty Wschodnie i Zachodnie oraz rondo…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Prace utrzymaniowe na rzekach i ciekach w zlewni OSŁAWY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w roku bieżącym na wniosek Urzędu Gminy Komańcza wykonały prace zabezpieczeniowe na rzekach i ciekach…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...