2022-10-12 08:38:59

Wykopaliska Wola Michowa 2022


Tegoroczne prace archeologiczne na terenie Gminy Komańcza ponownie przyniosły wiele ciekawych odkryć. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022” ....

Zobacz również


Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...