2022-10-12 08:38:59

Wykopaliska Wola Michowa 2022


Tegoroczne prace archeologiczne na terenie Gminy Komańcza ponownie przyniosły wiele ciekawych odkryć. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022” ....

Zobacz również


Ważny Komunikat

W związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Komańcza” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programy…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023 - 2030

Strategia Rozwoju Gminy Komańcza jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...