2022-10-12 08:33:50

Wykopaliska Krąglica 2022


Nasza współpraca z UJ to 3 rok prowadzonych badań na terenie Gminy Komańcza. Zakończone badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Archeologii UJ i Pracownie GAJA, w których brali udział studenci Instytutu Archeologii UJ, Koła naukowego IA UJ o

Zobacz również


Uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej nr 897 w WOLI MICHOWEJ oraz ronda „Marszałkowskiego” w CISNEJ

23 listopada br. uroczyście otwarto drogę wojewódzką nr 897 w WOLI MICHOWEJ, która łączy Karpaty Wschodnie i Zachodnie oraz rondo…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Prace utrzymaniowe na rzekach i ciekach w zlewni OSŁAWY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w roku bieżącym na wniosek Urzędu Gminy Komańcza wykonały prace zabezpieczeniowe na rzekach i ciekach…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...