2022-10-12 08:33:50

Wykopaliska Krąglica 2022


Nasza współpraca z UJ to 3 rok prowadzonych badań na terenie Gminy Komańcza. Zakończone badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Archeologii UJ i Pracownie GAJA, w których brali udział studenci Instytutu Archeologii UJ, Koła naukowego IA UJ o

Zobacz również


Zawiadomienie o Czasowym Zamknięciu Drogi Gminnej w Miejscowości Smolnik.

Gmina Komańcza informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi położonej na działkach o nr ewid. 203/2, 233/1,…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

KOMUNIKAT

Zawiadomienie o czasowym zamknięciu drogi gminnej w miejscowości SMOLNIK

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...