2022-10-12 08:33:50

Wykopaliska Krąglica 2022


Nasza współpraca z UJ to 3 rok prowadzonych badań na terenie Gminy Komańcza. Zakończone badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Archeologii UJ i Pracownie GAJA, w których brali udział studenci Instytutu Archeologii UJ, Koła naukowego IA UJ o

Zobacz również


Ważny Komunikat

W związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Komańcza” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programy…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023 - 2030

Strategia Rozwoju Gminy Komańcza jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...