2022-10-03 08:24:24

Upamiętnienie w Łupkowie działaczy opozycji internowanych 40 lat temu


Upamiętnienie w Łupkowie działaczy opozycji internowanych 40 lat temu

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...