2022-09-30 12:58:21

W podkarpackich nadleśnictwach trwa zbiór nasion jodły, w tym na terenie gminy KOMAŃCZA


W podkarpackich nadleśnictwach trwa zbiór nasion jodły, a wkrótce buków. Będą służyć odnowie lasów, a dokładnie naturalnie występujących, w tym środowisku drzewostanów. Urodzaj jest duży, mimo tegorocznej suszy, ale sama zbiórka nasion wymaga alpinis

Zobacz również


Ważny Komunikat

W związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Komańcza” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programy…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023 - 2030

Strategia Rozwoju Gminy Komańcza jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...