2022-03-04 09:00:23

Komunikat


Urząd Gminy Komańcza informuje, że na wniosek sołtysa nakazy płatnicze dla podatku na 2022 rok dla Sołectwa Komańcza

Zobacz również


Modernizacja drogi w m. CZYSTOGARB

Informujemy, że zakończono prace przy remoncie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 71/3 w m. CZYSTOGARB.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...