Wójt Gminy Komańcza podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały na 2022 rok


Wójt Gminy Komańcza podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na rok 2024" w celu realizacji obowiązku ...

Zobacz również


Społeczna akcja sadzenia lip z okazji Jubileuszu 500-lecia CZYSTOGARBU

Społeczna akcja sadzenia lip z okazji Jubileuszu 500-lecia CZYSTOGARBU

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Anioł inspirowany twórczością wybitego bieszczadzkiego artysty Zdzisława PĘKALSKIEGO

Z okazji 500-lecia CZYSTOGARBU na oficjalnych obchodach zaplanowanych na dzień 22 czerwca br. odsłonięty zostanie pamiątkowy pomnik z tablicą „1524…

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Remont drogi w m. TURZAŃSK

Informujemy, że zakończono prace przy modernizacji drogi w TURZAŃSKU na dz. nr ewid. 388.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...